امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

             


سخنرانی ها 

ردیف عنوان سخنران تاریخ مکان نوع ارائه
1 معرفی ابزارها و آزمون های ارزیابی شناختی    
 خانم دکتر مهدیه صراف رضوی       97/07/18 
مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی مشهد        پاورپوینت
2 ارزیابی شناختی در سالمندان   97/12/16    
 3  توانبخشی شناختی در بیماران با اختلال دوقطبی      اردیبهشت 98
   
4  ارزیابی شناختی در کودکان
  تیر 98    
5 تفاوت مغز زن و مرد   شهریور 98    


ژورنال کلاب ها

ردیف عنوان سخنران تاریخ مکان نوع ارائه
1

 

A Selective Critical Review From a Neurocognitive Perspective      

 

 خانم فاطمه فاطمی فر 
 97/07/15 
مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی مشهد    پاورپوینت