امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

  Cognitive Tests  and Tools
 
   IVA2  
  • DKEFS  
  • BADS  
  • PCAP  
  • Working Memory Test-WMS  
  • Wisconsin Test  
  • Stroop Test  
  • Working Memory Test-NBACK  
  • Captain`s Log  
  Wechsler Memory Test (Complete evaluation package)  
  Montreal  
  MMSE
 
  ACE