• مرکز مطالعات تراجنسیت

  • واحد مدیریت دانش روان‌پزشکی بالینی

  • مجله فارسی و انگلیسی اصول بهداشت روانی

  • مرکز توسعه علوم و فناوری های شناختی

  • گروه مطالعات و تحقیقات دانشجویی روان‌پزشکی و علوم رفتاری

  • شاخه علوم شناختی مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

طرح هاي تحقيقاتي مرکز


 

طرح هاي تحقيقاتي 91

 

وضعيت طرح

عنوان طرح

کد طرح

رديف

پايان يافته

بررسي همه گير شناسي اختلالات روانپزشکي در جمعيت عمومي 65 -18 ساله شهر مشهد

88648

1

پايان يافته

مقايسه اضطراب و افسردگي بيماران با آسم برونشيال، بيماري انسدادي مزمن ريوي و سل ريوي

89089

2

پايان يافته

بررسي تأثير درمان با کورتيکوستروئيد استنشاقي بر کيفيت زندگي کودکان 14-4 سال مبتلا به آسم

89780

3

پايان يافته

بررسي اثر بخشي بازي درماني با رويکرد شناختي-رفتاري برنشانه هاي اختلال بيش فعالي-نقص توجه در کودکان 7 تا 9 سال

89911

4

 
 
 

منوی اصلی