• مرکز مطالعات تراجنسیت

  • واحد مدیریت دانش روان‌پزشکی بالینی

  • مجله فارسی و انگلیسی اصول بهداشت روانی

  • مرکز توسعه علوم و فناوری های شناختی

  • گروه مطالعات و تحقیقات دانشجویی روان‌پزشکی و علوم رفتاری

  • شاخه علوم شناختی مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

 

مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  از سال1388 فعاليت خود را در جهت گسترش پژوهش و آموزش در حوزه روان پزشکي در کشور آغاز نموده و در سال 1393موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  گردید.

اين مركز به عنوان واحد مديريت دانش باليني روان­پزشكي انتخاب گرديد و به سفارش معاونت درمان وزارت بهداشت تهيه راهنماي باليني اختلال وسواسی- جبری بر اساس الگوهاي بومي را دست انجام دارد­. مرکز توسعه علوم و فناوری­های شناختی، مرکز مطالعات تراجنسیت و مجله اصول بهداشت روانی از دیگر  واحد های تابعه و مرتبط با این مرکز می باشند.

اين مرکز تا کنون  بیش از 200مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است که از اين تعداد  60 مقاله در مجلات نمايه شده درISI  و Pub med،‌44 مقاله در مجلات نمايه شده در Scopus و104  مقاله در مجلات ايندکس شده در ISC  و سایر به چاپ رسيده و نیزتا کنون60 مقاله در همايش‌های داخلی و بين‌المللی توسط اعضا مرکز ارائه شده است. این مرکز تحقيقات همچنين در راستای اهداف خود، نسبت به توانمندسازي اعضای هيئت علمی و پژوهشگران در حوزه بهداشت روان نيز پرداخته و  اقدام به برگزاري  بیش از 60 کارگاه در حوزه روان پزشکی نموده است. از جمله کارگاه­هاي برگزار شده مي توان به سلامت ذهن در دوران ژنوم و پس از ژنوم،‌ اختلالات کنشی  جنسی در زنان و مردان، rTMS،‌ روش تحقيق،‌CBT، فراشناخت در اختلالات اضطرابي، زوج ­درمانی با رویکرد سایکودینامیک،‌ طرحواره درماني، سايکوسوماتيک و دوره های درمان سوء مصرف مواد مخدر با داروي آگونيست- آنتاگونيست ويژه پزشکان عمومي اشاره کرد.

از ديگر دستاوردهاي مرکز تحقيقات روان­پزشکي و علوم­ رفتاري شرکت در نمايشگاه پژوهش و فناوري استان مي­باشد كه در هفته پژوهش در مشهد برگزار شد و مركز تحقيقات طي دو سال متوالي کسب مقام اول را به خود اختصاص داده است.

این مرکز با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در ارتباط با گروه روان پزشکی این دانشگاه شروع به کار کرده و پذیرای پژوهشگران داوطلب و علاقه مند در این حیطه می باشد.

 

 

منوی اصلی