مرکز تحقیقات روان‌پزشکی جهت همکاری با پژوهشگران در موضوعات مرتبط، اعلام آمادگی می‌نماید. در صورت تمایل فرم پیوست را تکمیل نمایید.

 

نحوه صحیح آدرس دهی در مقالات فارسی و انگلیسی:

قابل توجه اساتید و همکاران عزیز

لطفا در نوشتن آدرس در مقالات فارسی و انگلیسی خود دقت فرمایید که دو بخش داخل کوتیشن الزاما عین این عبارت ها و بدون اضافه یا کم کردن کلمه ای نوشته شود. در صورت نیاز به اضافه کردن مرتبه علمی، دانشکده و یا مطلب دیگری، قبل یا بعد از این دو عبارت اعمال نمایید.


 "مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،" مشهد، ایران

"Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences," Mashhad, Iran