مرکز تحقیقات روان‌پزشکی جهت همکاری با پژوهشگران در موضوعات مرتبط، اعلام آمادگی می‌نماید. در صورت تمایل فرم پیوست را تکمیل نمایید.

جلسه ی مصاحبه با متقاضیان دوره ی پسادکتری پزشکی روان تنی و روان درمانی علوم پزشکی مشهد سال 1397
پنج شنبه, 31 خرداد 1397
  جلسه ی مصاحبه با متقاضیان دوره ی پسادکتری پزشکی روان تنی و روان درمانی علوم پزشکی مشهد سال 1397 با حضور آقایان دکتر علی طلایی، دکتر امیررضا برومند و دکتر فرزاد گلی در محل مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری واقع در بیمارستان ابن سینا از ساعت 10 الی 15 برگزار شد و نمرات پذیرفته... ادامه مطلب...
 

نحوه صحیح آدرس دهی در مقالات فارسی و انگلیسی:

 مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

Affiliation

Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran