اسلاید شو

 • مرکز مطالعات تراجنسیت

 • واحد مدیریت دانش روان‌پزشکی بالینی

 • مجله فارسی و انگلیسی اصول بهداشت روانی

 • مرکز توسعه علوم و فناوری های شناختی

 • گروه مطالعات و تحقیقات دانشجویی روان‌پزشکی و علوم رفتاری

 • شاخه علوم شناختی مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری

مرکز تحقیقات روان‌پزشکی جهت همکاری با پژوهشگران در موضوعات مرتبط، اعلام آمادگی می‌نماید. در صورت تمایل فرم پیوست را تکمیل نمایید.

 

نحوه صحیح آدرس دهی در مقالات فارسی و انگلیسی:

 مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

Affiliation

Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran


تألیفات جدید اعضای مرکز

 • تألیف دکتر بهزاد سروری خراشاد، دکتر زهرا عقیلی، دکتر علی طلائی و همکاران

 • تألیف دکتر پریا حبرانی و همکاران

 • تألیف دکتر امیر رضایی اردانی، دکتر سید علی ثاقبی، دکتر مهسا ناهیدی و همکار

 • تألیف دکتر بهزاد سروری خراشاد، دکتر زهرا عقیلی و همکاران

 • تألیف دکتر امیر رضایی اردانی، دکتر محمدرضا فیاضی بردبار، دکتر علی طلائی و همکاران

 • تألیف دکتر محمود حسینی، دکتر حمیدرضا صادق‌نیا

 • تألیف دکتر محمدرضا فیاضی بردبار، دکتر فرهاد فرید‌حسینی، دکتر علی ثاقبی

 • تالیف دکتر مهدی بنی اسدی، دکتر محمدرضا فیاضی بردبار

 • ترجمه دکتر محمدرضا فیاضی بردبار، دکتر منصوره میرزاده و همکار

 • ترجمه دکتر محمدرضا فیاضی بردبار، دکتر آرش عسکری نوغانی

IMAGE
کارگاه یک روزه نارضایتی جنسیتی در کودکان و نوجوانان
پنج شنبه, 04 آبان 1396
            کارگاه یک روزه نارضایتی جنسیتی در کودکان و نوجوانان در تاریخ پنجشنبه 96/8/4 در محل آمفی تئاتر بیمارستان ابن سینا برگزار گردید.   ادامه مطلب...